ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Μάρτιος 5, 2024

Κοινή Εκπαιδευτική Δράση Δήμος Στροβόλου – ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο

Joint-Educational-Action-Strovolos-Municipality---KyklOIKOdromio
Σε αυτό το άρθρο:
Ο Δήμος Στροβόλου σε συνεργασία με τον ΜΚΟ ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο και τη στήριξη του Γραφείου της Επίτροπου Περιβάλλοντος, οργανώνουν δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα την κυκλική οικονομία στα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης που βρίσκονται στην επικράτεια του Δήμου Στροβόλου.
Διάδωσε την αγάπη

Κοινή Εκπαιδευτική Δράση Δήμος Στροβόλου – ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο

Ο Δήμος Στροβόλου σε συνεργασία με τον ΜΚΟ ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο και τη στήριξη του Γραφείου της Επίτροπου Περιβάλλοντος, οργανώνουν δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα την κυκλική οικονομία στα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης που βρίσκονται στην επικράτεια του Δήμου Στροβόλου. Η δράση θα υλοποιηθεί την περίοδο Μαρτίου 2024- Μαΐου 2024.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και της τοπικής κοινωνίας για τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

Σκοπός της δράσης είναι οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν εξοικείωση με τους ορισμούς για την κυκλική οικονομία και τις βασικές της αρχές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιμορφώσουν τους μαθητές στα επιμέρους θέματα με τις κατάλληλες προσαρμογές. Οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη άποψη για την κυκλική οικονομία και να κατανοήσουν τις βασικές τις αρχές μέσα από άμεσα παραδείγματα και δραστηριότητες.

Διδάσκοντας στα παιδιά πώς να αξιοποιούν και να τους γίνουν βίωμα οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και πως αυτές σχετίζονται με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης τους παρέχεται μια στέρεη βάση για να σκέφτονται κριτικά σχετικά με τον καταναλωτισμό, τη διαχείριση των αποβλήτων και τη βιώσιμη διαβίωση. Η ενθάρρυνσή τους να μετατρέψουν τα "σκουπίδια" σε "θησαυρούς" τα βοηθά να δουν τα προϊόντα με νέα μάτια και μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για ένα πιο πράσινο μέλλον.

Διάδωσε την αγάπη

Σχετικές Αναρτήσεις

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram