ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ/ΕΘΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συνεργαζόμαστε με πολλούς Οργανισμούς, με στόχο να αξιοποιήσουμε την εμπειρία τους, αλλά και να αξιοποιήσουν τη δική μας, ώστε να πετύχουμε περισσότερα ως προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων με προστιθέμενη αξία. Συμμετέχουμε, τόσο ως συντονιστές όσο και ως εταίροι, σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το HORIZON Europe, το ERASMUS +, το Interreg MED, το EEA Grants, και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, κ.α.
Μεταβείτε στην Εκπαίδευση & Κατάρτιση
funded-projects
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram