ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΤΟ
ΚΥΚΛΟΙΚΟΔΡΟΜΙΟ

Το «κυκλΟΙΚΟδρόμιο» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που στοχεύει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, εκπόνηση μελετών, καθώς και διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων σε θέματα ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και κυκλικής οικονομίας. Επίσης, στοχεύει να αναπτύξει τεχνολογίες πληροφοριών επί συναφών θεμάτων.
kyklOIKOdromio is founded with the aim and vision of protecting the environment and is dedicated to the memory of the distinguished teacher Elli Themistokleous Achilleos.
Το «κυκλΟΙΚΟδρόμιο» προκύπτει από λεξιπλασία. Η ιδέα ξεκίνησε από τον κύκλο (βρόγχο), την απαρχή της κυκλικής οικονομίας, τη μείωση της σπατάλης των πόρων. Η κυκλική οικονομία είναι ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων, όσο το δυνατό περισσότερο, προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους. Στην πράξη, η κυκλική οικονομία υποδηλώνει τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.

Οι άνθρωποι πρέπει να βρουν τη θέση τους (τον δρόμο τους) σε ένα κυκλικό οικολογικό σύστημα. Έτσι προέκυψε το «ΟΙΚΟ», που χρησιμοποιείται ως συνθετικό λέξεων και συνδέεται με το σπίτι μας. Και ο πλανήτης ΓΗ είναι το σπίτι μας. Και το -δρόμιο είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στην προστασία του πλανήτη. Ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης. Οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν ενταγμένοι στο φυσικό περιβάλλον. Ζούσαν μέσα από τη φύση. Κατανοούσαν τη συνέχεια και τη μακροβιότητά της. Ενδιαφερόντουσαν για τη συνέχεια της ζωής μετά από αυτούς και δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους ιδιοκτήτες του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων του.

Σήμερα ο άνθρωπος είναι αποκομμένος από το περιβάλλον. Ο άνθρωπος, με τις πράξεις του, καταστρέφει το περιβάλλον και αυτοκαταστρέφεται από τις συνέπειες.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Δρ Αθηνά Γ. Σιήππη

Επικεφαλής – Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος
Athina-Georgiou-Shippi-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

The founding members are people determined to bring innovative changes, and share a common vision to contribute to the protection of the environment. They come from various backgrounds and cover all topics directly or indirectly related to sustainability. They are united by a common vision and purpose, protecting the planet and our common future.
arrow-uparrow-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram