ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Το 80% της παγκόσμιας ζήτησης τελικής ενέργειας εξυπηρετείται επί του παρόντος από καύσιμα υψηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα υποκατάστατα μηδενικού άνθρακα καύσιμα θα είναι το κλειδί για την πλήρη απανθρακοποίηση και τη μετάβαση σε οικονομία μηδενικών εκπομπών. Στόχος πρέπει να είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης καυσίμων μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Αναγνωρίζοντας τον πιθανό μακροπρόθεσμο ρόλο των εναλλακτικών καυσίμων, το ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο στοχεύει να επιταχύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, όπως π.χ. του υδρογόνου, για τη μείωση των εκπομπών εγκαίρως, προς επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, στα μέσα του αιώνα.
Μεταβείτε στα Χρηματοδοτούμενα Έργα
zero-carbon-fuels
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram