ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι το σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Οι ΣΒΑ προσφέρουν σαφή σημεία αναφοράς που επιτρέπουν στους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα να συνεργαστούν για ένα ανθεκτικό μέλλον στο οποίο κανείς δεν θα μείνει πίσω. Ως οδικός χάρτης, οι ΣΒΑ προσφέρουν ένα θεμέλιο για συνεργασίες για την παρακολούθηση της προόδου σε επίπεδο εταιρείας, κοινότητας ή πόλης, καθώς και σε εθνικό επίπεδο. Μέσα από αυθεντικές δεσμεύσεις για τους ΣΒΑ, ριζώνουν συγκεκριμένα σχέδια, δράσεις και στόχοι.
Μπορούμε να δουλέψουμε μαζί για τους ΣΒΑ της επιχείρησης, της πόλης ή του Οργανισμού σας.
Μεταβείτε στην Κυκλική Οικονομία
Sustainable Development Goals
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram