ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι Συμμετοχικές Διαδικασίες (PP) είναι συγκεκριμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενεργού συμμετοχής από όλα τα μέλη μιας ομάδας σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα περισσότερα ζητήματα και θα πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εμπλεκομένους. Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία παραγωγικών συζητήσεων για την ανάπτυξη θετικών λύσεων. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από το τι θέλουν να επιτύχουν οι συμμετέχοντες, καθώς κάθε μέθοδος χρησιμοποιεί διαφορετικές διαδικασίες και αποτελέσματα. Κάθε μέθοδος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ολιστικά ως ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης και όχι ως μεμονωμένο εργαλείο. Το ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο συγκέντρωσε δύο από τις πιο επιτυχημένες συμμετοχικές διαδικασίες για να λειτουργήσουν ως έμπνευση για μικρές και μεγάλες ομάδες (π.χ. οργανωμένα σύνολα, Τοπικές Αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής), που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τη συνεργασία για αποφάσεις περιβαλλοντικών θεμάτων. Περισσότερες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΚΑΦΕ

Ο διάλογος με καφέ είναι ένας διασκεδαστικός, άτυπος και αποτελεσματικός τρόπος για να συζητήσετε και να βρείτε νέες λύσεις σε συγκεκριμένες προκλήσεις.
Απαιτούμενοι πόροι
Χαρτί, στυλό ή/και μαρκαδόροι.
Στόχος
Ο στόχος είναι να συζητηθούν διαφορετικές απόψεις και να προκύψουν νέες ιδέες που σχετίζονται με μία ή περισσότερες συγκεκριμένες προκλήσεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κριτικό στοχασμό σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
Μέθοδος
Η συνεδρία έχει ένα γενικό θέμα και μερικά επιμέρους θέματα, τα οποία παρουσιάζονται στην ομάδα κατά την εισαγωγή. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες και τοποθετούνται γύρω από ένα τραπέζι, σαν σε ένα καφέ. Ένας υπεύθυνος τοποθετείται επίσης στο κάθε τραπέζι και είναι υπεύθυνος για μια υπο-ενότητα. Κάθε υπεύθυνος φροντίζει να διασφαλίσει ότι όλα τα σχόλια, οι ιδέες και οι προτάσεις έχουν καταγραφεί. Ο στόχος δεν είναι να κριτικάρεις τις ιδέες των άλλων, αλλά να κάνεις όσο το δυνατόν περισσότερες καλές προτάσεις. Κάθε ομάδα συζητά τη συγκεκριμένη πρόκληση για δέκα λεπτά και μετά μετακινείται σε ένα νέο τραπέζι, για να συζητήσει την επόμενη πρόκληση. Κάθε υπεύθυνος παραμένει δίπλα στο τραπέζι του/της και όταν έρχεται μια νέα ομάδα, εξηγεί τι συζήτησε η προηγούμενη ομάδα και περιλαμβάνει τη νέα ομάδα σε αυτή τη συζήτηση. Κάθε ομάδα επισκέπτεται κάθε τραπέζι μία φορά. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι υπεύθυνοι κάθε τραπεζιού παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των συζητήσεων. Είναι χρήσιμο ο αριθμός συμμετεχόντων να είναι τουλάχιστον 15 άτομα ή περισσότερα και ο κάθε γύρος σε τραπέζι (θεματική πρόκληση) να διαρκεί περίπου 15 λεπτά.
Μεταβείτε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
participatory-processes

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Το μελλοντικό εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για να ενεργοποιήσει τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου θέματος. Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική για 15-20 άτομα.
Απαιτούμενοι πόροι
Κενά φύλλα εργασίας και μαρκαδόροι.
Στόχος
Ο στόχος είναι να εμπλακούν οι συμμετέχοντες σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων επί ενός θέματος με ένα πρακτικό σχέδιο δράσης.
Μέθοδος
Ένα «εργαστήριο του μέλλοντος» καθοδηγείται από δύο υπεύθυνους. Ο ένας για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και ο δεύτερος για καταγραφή όλων των σχολίων από τα μέλη της ομάδας. Το εργαστήριο μπορεί να χωρισθεί σε τέσσερις φάσεις: μία προπαρασκευαστική φάση και τρεις φάσεις εργαστηρίου. Η προπαρασκευαστική φάση περιλαμβάνει τον καθορισμό του θέματος κοινού ενδιαφέροντος. Η πρώτη φάση του εργαστηρίου ξεκινά με την έκφραση παραπόνων και την περιγραφή αρνητικών εμπειριών που σχετίζονται με το επιλεγμένο θέμα. Ακολουθεί η φάση της φαντασίας, στη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες προτείνουν λύσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι λύσεις μπορεί να έχουν τη μορφή επιθυμιών και εναλλακτικών απόψεων. Επιλέγονται οι πιο ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και μικρές ομάδες εργασίας τις αναπτύσσουν σε περιγράμματα έργων. Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με τη φάση υλοποίησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, οι συμμετέχοντες αξιολογούν κριτικά τις πιθανότητες υλοποίησης του έργου, εντοπίζοντας εμπόδια και σχεδιάζοντας δημιουργική λύση, ώστε να μπορεί να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram