ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν την περιβαλλοντική τους εκπαίδευση στο σχολείο. Η μοίρα του πλανήτη θα είναι στα χέρια τους, επομένως είναι ζωτικής σημασίας να μάθουν από νεαρή ηλικία πώς να χρησιμοποιούν τους πόρους με σύνεση και να κάνουν ό,τι μπορούν στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στην παιδική χαρά ή σε ένα κοντινό πάρκο. Τα παιδιά μπορούν να πάνε σε εξωτερικούς χώρους για να μάθουν για τα φυτά, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα πουλιά και τα έντομα, αλλά και για περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η ρύπανση, οι εκπομπές αερίων, η κατανάλωση ενέργειας, η ανακύκλωση, η καλή χρήση του νερού και μια σειρά από άλλες σημαντικές πτυχές.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Παρατηρείται διαφορετικό επίπεδο κατανόησης της κυκλικότητας από τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση/κατάρτιση, όχι μόνο των στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και του κοινού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης από όλους τους εμπλεκομένους.
Πιο αναλυτικά, σημειώνεται ότι σε εξειδικευμένες ενημερώσεις ανά ομάδα ενδιαφερομένων, καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες ενότητες:
• Στοχευμένη ενημέρωση για τους τομείς προτεραιότητας, όπως αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
• Βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική
• Βιώσιμη κατανάλωση
• Δημιουργία λιγότερων αποβλήτων με μεγαλύτερη αξία και χρησιμότητα δευτερογενών πρώτων υλών.
• Πράσινο/οικολογικό ξέπλυμα (Greenwashing)
• Οφέλη από την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια που πρέπει να εξεταστεί από μια συστημική προοπτική, η οποία περιλαμβάνει διαφορετικές ομάδες, όπως άτομα, οργανισμούς, θεσμούς και κοινωνία. Η εκπαίδευση είναι μόνο ένα στοιχείο της ανάπτυξης ικανοτήτων. Η ανάπτυξη ικανοτήτων περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για να ενδυναμώσουν άτομα και ιδρύματα.
Μεταβείτε στις Συμμετοχικές Διαδικασίες
education-training
Μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί οποιοδήποτε εργαστήριο ανάπτυξης ικανοτήτων με βάση τις ανάγκες σας.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram