ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Μάιος 7, 2023

Τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σε αυτό το άρθρο:
Το στέλεχος του ΚυκλΟΙΚΟδρομίου, Αφροδίτη Μάγου, επιλέχτηκε για να λάβει μέρος σε ένα τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Διάδωσε την αγάπη

Το στέλεχος του ΚυκλΟΙΚΟδρομίου, Αφροδίτη Μάγου, επιλέχτηκε για να λάβει μέρος σε ένα τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Απριλίου 2023 στην Μάλτα, μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος GENZ4GD. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για τις δράσεις του Κυκλοικοδρομίου, καθώς επίσης και για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Γενικότερα, ο Στόχος του προγράμματος GENZ4GD είναι να ενδυναμώσει τις ικανότητες των νέων που τώρα εισέρχονται στην απασχόληση. Έτσι, το πρόγραμμα έφερε κοντά νέους εργαζόμενους από διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξαν δεξιότητες σχετικές με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), τις οποίες θα μπορούν να προωθήσουν στους χώρους εργασίας τους, υποστηρίζοντας κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

Διάδωσε την αγάπη

Σχετικές Αναρτήσεις

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram