ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Σταύρος Στυλιανού

Ο Σταύρος κατέχει πτυχίο μηχανικού πληροφορικής και υπολογιστών από το Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών και μεταπτυχιακό στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, με εξειδίκευση στις εφαρμογές για το περιβάλλον και την αυτοματοποίηση. Έγινε μέλος του Ωκεανογραφικού Κέντρου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ειδικός επιστήμονας το καλοκαίρι του 2009, ενώ το 2015 έγινε επίσης μέλος του Εργαστηρίου Αειφόρου Ενέργειας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Το 2020 καταχωρεί το δικό του εμπορικό σήμα, LemonHub.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) για επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, μοντέλα πρόγνωσης καιρού, πρόβλεψη και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχει εξαιρετικές γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής, του προγραμματισμού και της διαχείρισης δεδομένων με επιστημονικές δημοσιεύσεις για τεχνολογίες διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων και οπτικοποίησης και συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων με εφαρμογές για το περιβάλλον, τόσο για την ξηρά όσο και για τη θάλασσα.

Συμμετείχε σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα και σε πολλές ερευνητικές αποστολές. Είναι ειδικός στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη λύσεων που σχετίζονται με το λογισμικό και τεχνολογία.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram