ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Φεβρουάριος 9, 2024

Συμμετοχή σε συνάντηση με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές του Περιβάλλοντος

Participation in a meeting with the UN Special Rapporteur on Environmental Defenders
Σε αυτό το άρθρο:
Ήταν μεγάλη η τιμή για εμάς την Τετάρτη 7/2/2024 να παρευρεθούμε και η Πρόεδρος του ΔΣ ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο να συντονίσει τη συζήτηση που είχε ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές του Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Σύμβασης του Aarhus (UN Special Rapporteur on Environmental Defenders under the Aarhus Convention) κ. Michel Forst Michel Forst Special Rapporteur on Environmental Defenders με τους Περιβαλλοντικούς NGO και την κοινωνία των πολιτών.
Διάδωσε την αγάπη

Συμμετοχή σε συνάντηση με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές του Περιβάλλοντος

Ήταν μεγάλη η τιμή για εμάς την Τετάρτη 7/2/2024 να παρευρεθούμε και η Πρόεδρος του ΔΣ ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο να συντονίσει τη συζήτηση που είχε ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές του Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Σύμβασης του Aarhus (UN Special Rapporteur on Environmental Defenders under the Aarhus Convention) κ. Michel Forst Michel Forst Special Rapporteur on Environmental Defenders με τους Περιβαλλοντικούς NGO και την κοινωνία των πολιτών. Κατά τη συνάντηση αναφέρθηκαν εμπειρίες, απειλές, η άσκηση πίεσης, ή παρενόχληση ατόμων ή ομάδων που ενεργούν για την προστασία του περιβάλλοντος ή της φύσης. Ο κος Forst ανέφερε τη διαδικασία που μπορεί ένα οργανωμένο σύνολο ή ένας πολίτης να καταγγείλει αυτά τα γεγονότα στις ειδικές επιτροπές του ΟΗΕ.

Η Σύμβαση του Aarhus αποτελεί εμβληματικό νομικό μέσο για την περιβαλλοντική δημοκρατία. Η Σύμβαση περιλαμβάνει 3 βασικούς «πυλώνες»: την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η Σύμβαση του Aarhus είναι μια πολυμερής περιβαλλοντική συμφωνία, μέσω της οποίας αυξάνονται οι ευκαιρίες πρόσβασης των πολιτών σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, αντικατοπτρίζοντας τις έννοιες της ανοικτής κοινωνίας (Karl Popper) και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Κύριοι αποδέκτες των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση είναι οι δημόσιες αρχές, οι οποίες ορίζονται έτσι ώστε να καλύπτουν κυβερνητικούς φορείς από όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό κ.λπ.) και φορείς που εκτελούν δημόσια διοικητικά καθήκοντα. Ως εκ τούτου, η Σύμβαση του Aarhus αποτελεί επίσης δεσμευτικό διεθνές μέσο για την αντιμετώπιση της κρατικής λογοδοσίας, της διαφάνειας, του εκδημοκρατισμού και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Είναι ένας τρόπος ενίσχυσης του δικτύου περιβαλλοντικής διακυβέρνησης με την εισαγωγή μιας σχέσης ανταπόκρισης και αξιοπιστίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των κυβερνήσεων και με την προσθήκη της καινοτομίας ενός μηχανισμού που δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την αξία της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να διασφαλίσει πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Διάδωσε την αγάπη

Σχετικές Αναρτήσεις

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram