ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Χρύσω Σωτηρίου

Η Χρύσω Σωτηρίου, PhD είναι απόφοιτη του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στην Ατμοσφαιρική και Περιβαλλοντική Φυσική. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων και διδακτορικού τίτλου PhD στην Περιβαλλοντική Πολιτική και στα Οικονομικά Περιβάλλοντος. Το ερευνητικό και συμβουλευτικό της έργο σχετίζεται με την τεχνοοικονομική ανάλυση ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών και τον σχεδιασμό βέλτιστων στρατηγικών για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ειδικεύεται στην Επιχειρησιακή Έρευνα και συγκεκριμένα στον Μαθηματικό Προγραμματισμό και στην Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών παρείχε διδακτικό βοηθητικό έργο μέσω της θέσης του Βοηθού Διδασκαλίας σε μαθήματα του Τμήματος Χημικής Μηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Με την ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών, έλαβε τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «Οικονομικά – Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων» στο ίδιο τμήμα.Έχει εκπαιδεύσει σε εργαστήρια του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) μέσω της χρήσης εργαλείου το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής της εργασίας και το οποίο προωθήθηκε ως τρόπος αξιολόγησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030.

Τον Αύγουστο του 2021 μέχρι τον Μάρτιο 2022 εντάχθηκε ως λειτουργός στο Τμήμα Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ και από τον Μάρτιο του 2022, εντάχθηκε στα στελέχη της Ideopsis Ltd ως εμπειρογνώμονας σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και κλιματικής δράσης και αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος του ΜΚΟ ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram